קיסריה – עיר מסחר לחוף הים


קיסריה - עיר מסחר לחוף היםקיסריה - עיר מסחר לחוף הים

אוצרת: רחל שקורי
קיסריה
– עיר מסחר לחוף הים
עפרה רימון – פתח דבר
אבנר רבן – קיסריה ונמליה
יוסף פטריך – בתי־המחסנים של קיסריה לאור החפירות החדשות
יוסף פורת – ממצאי החפירות בקיסריה – דוגמא למיחזור פסולת עירונית בעת העתיקה
רוני טואג – התכנון העירוני של קיסריה כפועל יוצא של פעילותה המסחרית (640-1101)
יעל ארנון – הפעילות המסחרית של קיסריה בתקופה המוסלמית הקדומה ובתקופה הצלבנית (640-1265) לאור הממצא הקיראמי
ישראל רול – הדרכים הרומיות לקיסריה
רבקה גרשט – יבוא עבודות מפוסלות לקיסריה

אזל
מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838