פניקים בחוף הצפוני של ארץ-ישראל בתקופת המקרא

פניקים בחוף הצפוני של ארץ-ישראל בתקופת המקראפניקים בחוף הצפוני של ארץ-ישראל בתקופת המקרא

אוצרים: אבנר רבן ורפי שטיגליץ
עפרה רימון – פתח דבר
אבנר רבן ורוברט ר' שטיגליץ – פניקים בחוף הצפוני של ארץ־ישראל בתקופת המקרא
מיכאל הלצר – הכתב הפניקי
נירה קרמון – תעשיית הארגמן בעת העתיקה
אלישע לינדר – צלמיות שבי־ציון

הקטלוג אזל