עושרה של קיסריה האיסלאמית

עושרה של קיסריה האיסלאמיתעושרה של קיסריה האיסלאמית

אוצרים: אבנר רבן, יעל ארנון, רחל פולק
אבנר רבן – הקדמה
רון טואג – התכנון העירוני של קיסריה האיסלאמית
יעל ארנון – התקופה האיסלאמית הקדומה בקיסריה כפי שהיא משתקפת בממצא הקראמי – כלי חרס ונרות
רחל פולק – זכוכית מהתקופה האיסלאמית הקדומה בקיסריה
אילה לסטר– מכלול כלי המתכת מן המטמון בקיסריה


מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838