מטמונים וגניזות כפרשיות בהיסטוריה

מטמונים וגניזות כפרשיות בהיסטוריהמטמונים וגניזות כפרשיות בהיסטוריה 

עפרה רימון: פתח דבר
רז קלטר: על מטמונים ומטמינים לפני הספירה
עומרי ברזילי ונייג'ל גורינגֿמוריס: מטמונים של להבים וכלים מצור בתקופה הנאוליתית הקדם קרמית בדרום הלבאנט
מיכאל סבן: חרושת המתכת בארץ ישראל בתקופה הכלקוליתית לאור המטמון מנחל משמר
אדווין ואן דן ברינק, עוזי עד ואורית סגל: מטמון כלי מקדש מתקופת הברונזה המאוחרת מסביבות תל קשיש בעמק יזרעאל
ערן אריה: מטמון תכשיטים מראשית תקופת הברזל במגידו
רז קלטר: מבט מהבור
גבי מזור וואליד אטרש: ניסה־סקיתופוליס – מטמונן הגנוז של דמטר וקורה־פרספונה
בועז זיסו וחנן אשל: על מטבעות ומטמונים מימי מרד בר כוכבא
צבי אורי מעוז: הגניזה בבית הכנסת בדיר עזיז שבגולן
אילה לסטר: מטמונים של כלי מתכת מן התקופה הפאטמית ומסמכי הגניזה מבית הכנסת אבן עזרא בפוסטאט
יעקב שויקה: מסמטאות קהיר לאינטרנט המהיר – גניזת קהיר ומחשובה


מחיר קטלוג: 90 ₪         
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308         
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה        
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838