חולי ומרפא בימי קדם

חולי ומרפא בימי קדםחולי ומרפא בימי קדם 

אוצרת: עפרה רימון
עפרה רימון
– פתח דבר
נילי שצ'ופק – 'ויצו יוסף את עבדיו הרפאים לחנט את אביו' (בראשית נ2) – על הרופאים בסיפור יוסף
רבקה גרשט – אלוהיות רפואה בעולם היווני־הרומי
יוסף נוה – מחלות וקמיעות בימי קדם
דוד פלוטר – קומראן והרפואה
שמואל קוטק – שדים ומחלות בתלמוד
אסתי דבורז'יצקי – סגולות הריפוי של מרחצאות המרפא בארץ־ישראל בעת העתיקה
יעקב אשכנזי – מעורבותה של הכנסייה בשירותי רפואה בארץ־ישראל הביזנטית
זהר עמר – חומרי המרפא בארץ־ישראל
עפרה רימון – מכשירים רפואיים מהתקופה הרומית
מחיר קטלוג: אזל         
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308         
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה         
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838