דמויות בעלי-חיים מאוסף ליאו מילדנברג

דמויות בעלי-חיים מאוסף ליאו מילדנברגדמויות בעלי-חיים מאוסף ליאו מילדנברג

אוצרת: עפרה רימון
עפרה רימון
– פתח דבר
ליאו מילדנברג – ראש אריה ניאו־אשורי וראשיתה של טביעת מטבעות
דני נדל – ציידים, קברים ואמנות: עצמות בעלי־חיים באתרים פרהיסטוריים בארץ־ישראל
נילי שופק – ציורי חיות במצרים הקדומה: ה'מיקי מאוס' הראשון בתבל?
סוניה קלינגר – בעלי־חיים באמנות יוון
סילביה רוזנברג – בעלי־חיים בציורי הקיר בתקופת הבית השני
רבקה גרשט – בעלי־חיים בפיסול הרומי
רנטה רוזנטל-הגינבוטום – בעלי-חיים על נרות שמן מהתקופה הרומית
מרים אבישר – דמויות בעלי-חיים ברצפת הפסיפס מלוד
טובה פורטי – בעלי־חיים בספר משלי
סופיה מנשה – כלבים במסורת הקלאסית


מחיר קטלוג: 80 ₪           
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308          
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה         
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838