גלוסקמאות יהודיות מעוטרות משלהי הבית השני

גלוסקמאות יהודיות מעוטרות משלהי הבית השניגלוסקמאות יהודיות מעוטרות משלהי הבית השני

 אוצרת: רחל כחלילי
מנהגי קבורה יהודיים מימי בית שני
עיטורי הגלוסקמות
מוטיבים
גלוסקמות מיריחו

הקטלוג אזל