רפאל מטר – עבודות אחרונות (1995)

אוצר: סנפורד שיימן

רפאל מטר - עבודות אחרונותרפאל מטר - עבודות אחרונות


רפאל מטר: עבודות אחרונות
דליה לוין: מבוא
רפי מטר: העבודות האחרונות
אילת שפר: האיקונוגרפיה של מסכת רפי מטר
פאול קניאל: רפי מטר, האחד ורב הפנים


מחיר קטלוג: 25 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838