נטלי קרמר – ציורים (1999)

אוצר: סנפורד שיימן

נטלי קרמר - ציוריםנטלי קרמר - ציורים


מחיר קטלוג: 10 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838