נחום גוטמן – ימים רבים (2001)

אוצרות: בתיה באר ואורית גרוסמן

נחום גוטמן - ימים רביםנחום גוטמן - ימים רביםיואב דגון: תערוכת ציורי הים
גדעון עפרת: ויהי בים ההוא
בתיה באר: כחולים וצהובים: נחום גוטמן – הילד, האמן והים


מחיר קטלוג: 40 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838