מתוך הבית – רחל שביט בנטואיץ (2012)

מתוך הבית - רחל שביט בנטואיץמתוך הבית - רחל שביט בנטואיץ


פתח דבר
אירית מילר: מתוך הבית
אגי משעול: הבית שממול, אור וצל
ציונים ביוגרפיים


מחיר קטלוג: 40 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838