מרדכי מורה – עבודות באישון לילה (1992)

אוצר: סנפורד שיימן

מרדכי מורה - עבודות באישון לילהמרדכי מורה - עבודות באישון לילה


מרדכי מורה
: עבודות באישון לילה
סנפורד סיויץ שיימן: עבודות באישון לילה—תהלוכות, מטורפים וגמד זעום פנים
כרונולוגיה


מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838