תכשיטים

תכשיטים, התקופה הרומיתתכשיטים, התקופה הרומיתיצר הקישוט היה מן הבולטים ביצריו של האדם הקדמון והביא ליצירת תכשיטים שנועדו לעיטור ולמשיכת תשומת לב. גם שימוש מאגי בתכשיטים נודע בקרב החברות הקדומות ולפעמים נועדו אלה לבטא עושרו ומעמדו של העונד אותם, גבר או אישה.

עם התפתחות האנושות נעשה עיבוד התכשיטים מתוחכם והגיע להישגים מרשימים הן מבחינת העיצוב והן מבחינת דרכי העיבוד. עקב ממדיהם הקטנים, השתמרות התכשיטים, בהשוואה לממצאים רבים אחרים, היא טובה ולכן הם משמשים חומר חשוב להבנת התרבויות והמנהגים הקדומים.

 

תכשיטי זהב, כסף וקרניאול, התקופה הכנענית (הברונזה) המאוחרתתכשיטי זהב, כסף וקרניאול, התקופה הכנענית (הברונזה) המאוחרת

3