אוסף מוזיאון הכט כרך ב

חותמות שמיים-מערביים, מאות שמינית-שישית לפנה"ס

נחמן אביגד, מיכאל הלצר, אנדרי למר

אוסף מוזיאון הכט כרך ב'אוסף מוזיאון הכט כרך ב'

עפרה גורי-רמון – פתח דבר
ד"ר ראובן הכט – מילים לזכרו של פרופ' נחמן אביגד
פרופ' יוסף נוה – על אוסף החותמות של מוזיאון הכט

-חותמות עבריים
-חותמות פניקיים
-חותמות ארמיים
-חותם ארמי או עמוני
-חותמות עמוניים
-חותמות מואביים
-חותם מואבי או אדומי
-חותמות עם כתב בלתי מזוהה
-חותמות עם סימנים דמויי כתב
-ביבליוגרפיה
-מפתחות
-מילון מונחים


מחיר קטלוג: 200 ₪              
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308              
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה             
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838