אוסף מוזיאון הכט כרך א

אמצעי תשלום קדומים, משקלות ומטבעות


יעקב משורר


אוסף מוזיאון הכט כרך א'אוסף מוזיאון הכט כרך א'

בנימין מזר – האוסף והאספן
עפרה גורי-רמון – פתח דבר
יעקב משורר – הקדמה


-אמצעי תשלום קדומים
-מבוא
-מטילי מתכת כאמצעי תשלום


-משקלות
-מבוא
-משקלות ששמו לשקילת אמצעי התשלום
-משקלות אבן מיהודה מן התקופה הישראלית ב'
-משקלות מן התקופות ההלניסטית והרומית

-מטבעות 


-מבוא
-התקופה הפרסית – פרס, יוון, פניקיה, עזה וקרתגו
-מטבעות היהודים
-מטבעות מראשית התקופה ההלניסטית
-מטבעות שנטבעו בירושלים תחת שלטון בית תלמי
-מטבעות תחת שלטון בית סלווקום
-מטבעות החשמונאים
-מטבעות בית הורדוס
-מטבעות נציבי רומא ביהודה
-מטבעות מלחמת היהודים ברומאים
-מטבעות יהודה השבויה והאדמיניסטראציה הרומית ביהודה בין מלחמת היהודים ומלחמת בר-כוכבא
-מטבעות בר-כוכבא
-מטבעות ערי ארץ-ישראל
-שונות
-מטמונים

מחיר קטלוג: 200 ₪          
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838