השתלמויות לצוותי חינוך וסטודנטים

מטרות:

מפגש חוויתי ובלתי אמצעי עם מוצגים מאוסף המוזיאון

 הכרות עם פעילויות מרכז הלמידה המוצעות למוסדות חינוך

רישום במהלך השתלמות צוות חינוך במוזיאון

חלק ראשון

חלק ראשון

סיור מודרך במוזיאון תוך דגש על תצוגות נבחרות

חלק שני

חלק שני

הצגת מרכז הלמידה

חלק שלישי

חלק שלישי

צפייה בפעילות תלמידים או מפגש עם שחקן