סרוזיה לואי פול אנרי

נולד בפריס ב־1863 – נפטר בפיניסטר ב־1927

טבע דומם עם קדרת מרק, 1900, שמן על בדטבע דומם עם קדרת מרק, 1900, שמן על בדסרוזיה, אמן צרפתי ותיאורטיקן אמנות, למד באקדמיה "ז'וליין" בפריס. ב־1888 שהה בפונט־אוון שם הכיר את גוגן. כשחזר לפריס ייסד את קבוצת הנבי, ששילבה אסתטיקה סימבוליסטית, קווים מתפתלים, דוגמת האר נובו, וצבעוניות אימפרסיוניסטית. בשל הנטייה לעסוק בתיאוריה, היה סרוזיה מודע לגישתו למבנה הציורי יותר מחבריו לקבוצה. מבחינתו הייתה האמנות קידוש של הטבע, ומישור התמונה היה "ביסודו משטח מצופה בצבעים המאורגנים בסדר מסוים". הוא היה נושא דברה של האסתטיקה הסימבוליסטית והמייצג העקבי ביותר שלה.
עצי תפוח בפריחה או הגגות הכחולים, 1891, שמן על בדעצי תפוח בפריחה או הגגות הכחולים, 1891, שמן על בדטבע דומם עם בצלים, 1896, שמן על בדטבע דומם עם בצלים, 1896, שמן על בד