ספירו אויגן

נולד בברסלאב ב- 1874 – נפטר בניו-יורק ב- 1972

גינה ליד אגם איטלקי, 1931 , שמן על בדגינה ליד אגם איטלקי, 1931 , שמן על בד אויגן ספירו היה בנו של חזן מברסלאב. הוא למד אמנות אצל פרנץ פון שטוק במינכן, הושפע מאוד מהיוגנדשטיל והשתתף בתערוכות הסצסיון. ספירו חי בפריס החל מ-1906 ולימד ב"אקדמי מודרן", אך בשל היותו אזרח מדינת אויב, ב-1914 היה עליו לחזור לגרמניה ותקופת מה עבד כשרטט במחלקת הקרטוגרפיה של הצבא הגרמני.

אחרי המלחמה לימד אמנות בגרמניה עד 1933. משנאסר עליו לצייר ולהציג בגרמניה חזר לפריס. ב-1940, בעקבות פלישת הנאצים לצרפת, נאלץ לחיות במחבוא ומאוחר יותר ברח לארצות הברית ועסק בהוראת ציור.