לפין סטניסלס ויקטור-אדואר

נולד בקאן ב- 1835 – נפטר בפריס ב- 1892
נוף עם הנהר, שמן על קרטון על בדנוף עם הנהר, שמן על קרטון על בד
סטניסלס לפין היה אוטודידקט והתפתח תחת השפעת קורו ודוביני. הוא היה אחד האמנים הראשונים בצרפת שציירו ישירות מהטבע, ונמשך במיוחד לגדות הסיין וליובלים הזורמים אליו. העניין של לפין באור ובתופעות אטמוספריות הקדים את האימפרסיוניסטים, אל עבודת המכחול הקלה והצבעים הרכים היו רחוקים מאוד מגישתם הבוטה של האימפרסיוניסטים לצבע.

ב-1874 השתתף לפין בתערוכה שמאוחר יותר נקראה "תערוכת האימפרסיוניסטים הראשונה".

        

בית על הנהר, שמן על קרטון בד