בודין איז'ן

נולד באופלר ב־1824 – נפטר בדוויל ב־1898

בית-גידול של צדפות בווילרוויל, 1893 , שמן על בדבית-גידול של צדפות בווילרוויל, 1893 , שמן על בדאיז'ן בודין, אחד מציירי הנוף הצרפתים החשובים ביותר במאה ה-19, נחשב לחוליה מקשרת בין אסכולת ברביזון והאימפרסיוניזם. בשנות השישים הגיע בודין להישגים חשובים בציור ישיר מהטבע. הוא פיתח טכניקה של משיחות מכחול קצרות ומהירות שזיק של אור וצבע מבליח מתוכן פה ושם. שיטה זו הייתה הבסיס לעבודתו במשך כל חייו האמנותיים.

יצירותיו מזכירות את אלה של קורבה הן בתיאור הטבע והן באיכויות החומריות. הנושאים של בודין היו לקוחים מחיי התקופה, והוא הרבה לצייר חופים אטמוספריים, ונופים בבריטני ובנורמנדי. 

חוף עם סירות מפרש ואנשים, שמן על עץחוף עם סירות מפרש ואנשים, שמן על עץבודין הקים מרכז אמנות ליד אונפלר בפונדק שניהלה אותו אמא טורן. המקום היה מוקד משיכה  לציירי נוף רבים ובכללם יונקינד, בזיל ומונה. בודין לימד את מונה ציור בשנים 1859־1858 והייתה לו השפעה רבה עליו בצעירותו. מונה אמר לא פעם: "אם נעשיתי צייר, אין זאת אלא בזכותו של איז'ן בודין". היקף עבודתו של בודין היה מוגבל, אך ההישגים המוקדמים שלו היו מהפכניים. הוא פירש את העולם באמצעות נגיעות צבע רבות קטנות ומהירות, ובכך סלל את הדרך לקבוצה של ציירים צעירים שלימים התאגדו תחת השם "אינדפנדנט" ( הבלתי תלויים ) ומאוחר יותר נקראו אימפרסיוניסטים. חשיבותו של בודין לתנועה האימפרסיונסטית הוכרה רשמית כשהם הזמינו אותו להציג אתם בתערוכתם הראשונה ב־1874.