מלגות קרן הכט

מלגות לתארים מתקדמים

המלגות מיועדות לתלמידים לתארים שני ושלישי, הלומדים באוניברסיטת חיפה בחוגים: ארכאולוגיה, ציוויליזציות ימיות, לימודי ארץ-ישראל, תולדות עם ישראל, מקרא ותולדות האמנות.

 רשאים להגיש את מועמדותם:

תלמידי מ.א. (שגילם אינו עולה על 35), במסלול א' עם תזה, שהצעת התזה שלהם אושרה על-ידי המנחה, ראש החוג ויו"ר הועדה החוגית לתואר שני.
תלמידים לדוקטוראט (שגילם אינו עולה על 45), שהתזה שלהם אושרה על-ידי המנחה, ראש החוג ויו"ר הועדה החוגית לתואר שלישי.

הקריטריונים לפיהם ישפטו ההצעות:
החשיבות המדעית של העבודה
איכות הצעת המחקר
האפשרויות לביצוע העבודה עד השלמתה
מערך הציונים
מצב מלגות נוספות (עדיפות תינתן למועמדים שלא זכו במלגות קודמות בעבר)
השלכות המחקר על חפצים מאוסף הכט

מלגות ליוצרים צעירים בתחומי האמנויות הפלסטיות

מדי שנה עורך המוזיאון תחרות לכשרונות צעירים בתחומי האמנויות הפלסטיות: ציור, רישום, צילום ופיסול.

תחרות זו נערכת החל משנת 1992, בעקבות יוזמתו הברוכה של ד"ר ראובן הכט ז"ל, אשר שאף לעודד כשרונות צעירים בראשית דרכם האמנותית.

רשאים להגיש את מועמדותם:

תלמידי כיתות י'-י"ב במחוז הצפון (מחדרה צפונה)
סטודנטים הלומדים בחוגים ללימודי אמנויות באוניברסיטת חיפה או במכללות במחוז הצפון (מחדרה צפונה).

לזוכים יחולקו מלגות כספיות מטעם קרן הכט. בתום התחרות תוצג במוזיאון הכט תערוכה של עבודות הזוכים.

טופס הגשת מועמדות

לצפייה בתערוכות הזוכים