מכמנים 4

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון

יהודה נאור: מטמון מחרשות עתיקות מאתר ליד קיבוץ שער העמקים
הדפס