מכמנים 27

סוסיתא ותחומה – חידושים בתום 18 שנות מחקר

מיכאל איזנברג: סוסיתא בתום 18 עונות חפירה
ארתור סג״ל: תוכניתה ונופה העירוני של סוסיתא הרומית
נטע וקסלר ושמואל מרקו: רעשי אדמה היסטוריים בצפון ישראל והשפעתם על היפוס־סוסיתא
הנדריק ברון ואורן זינגבוים: מצודת הרוקאד – מצודה הלניסטית בדרום הגולן
מיכאל איזנברג: דמותה הצבאית של סוסיתא – ממצודה תלמית לפוליס סלאוקית
ארלטה קובלבסקה ומיכאל איזנברג: בתי מרחץ רומיים בסוסיתא ובדקפוליס
יניב שאואר: מטבעת העיר אנטיוכיה היפוס (סוסיתא)
מיכאל אזבנד: כלי חרס מקומיים מהתקופה הרומית מחפירות סוסיתא
תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית 
אדם פאזוט: מחקר גיאוגרפי־מרחבי של תחום אנטיוכיה היפוס מהתקופה ההלניסטית ועד התקופה הביזנטית
מארק שולר: המבנן הצפון־מזרחי והנצרות בסוף העת העתיקה בהיפוס־סוסיתא
הדפס