מכמנים 26

המחקר הארכאו־זואולוגי

גיא בר־עוז וליאור ויסברוד: "היה פה שמח לפני שנולדתי": תנודות במיני היונקים של ישראל ב־10,000 השנים האחרונות
ראובן ישורון: "מהפכת הקשת הרחבה": תמורות במנהגי הציד של האדם הקדמון לפני המעבר לחקלאות
ליאורה קולסקה הורביץ: משהו קרה בדרך לרפת: תהליך ביות חיות העדר ברצף הארכאו־זואולוגי של ישראל
נמרוד מרום: תם של בעלי־חיים מבוייתים באירו־אסיה
רם בוכניק: שינויים בדפוס ביתור הבשר ביהודה בשלהי ימי הבית השני כייצוג לחדירת השפעה תרבותית רומית על קודשי המטבח היהודי
הדס מוטרו: סוסים באתרים ארכאולוגיים בישראל
עמרי לרנאו: עצמות דגים עתיקות: מה הן מספרות לנו?
ענבר קטלב: מסחר ומחזור בימי הבינייים ובתקופה העות'מאנית לפי המחקר הארכאומלקולוגי
תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית 
הדפס