מכמנים 23

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון

ורנר אק וחנה כותן: השתקפותו של מרד בר כוכבא בדיפלומה של חייל רומי ששירת ביהודה/סוריה פלסטינה
עפרה רימון: גלוסקמות אבן באוסף מוזיאון הכט וסוגיית מנהג הקבורה בגלוסקמות הצג
רונית פליסטרנט־סחייק: פסל אריה באוסף מוזיאון הכט
לי־היא חבס: תליון זכוכית מעוטר בעקידת יצחק באוסף מוזיאון הכט
 תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:
דפנא צוקרמן: מיכל ביצת יען באוסף מוזיאון הכט
סם ר' וולף: אמפורות עם ידיות סל במוזיאון הכט
רנטה רוזנטל־הגינבוטום: חרס וגבס באוסף מוזיאון הכט
לאה די סגני: הערה לכתובת הרמס באוסף מוזיאון הכט
 תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית
הדפס