מכמנים 21

חפצים נבחרים מאוסף המוזיאון

עירית ציפר: פך קפריסאי נדיר באוסף מוזיאון הכט
רון בארי: מסננות חרס כנעניות מתקופת הברונזה התיכונה 2 והברונזה המאוחרת:
היבטים כרונולוגיים, גאוגרפיים ותפקודיים
אורית פלג־ברקת: שולחן אבן משלהי ימי בית שני באוסף מוזיאון הכט
עדה ירדני: כתובת נבטית על שבר של כלי בזלת באוסף מוזיאון הכט
לי-היא חבס: עמוד סורג באוסף מוזיאון הכט
אברהם רונן: האתרים הפרהיסטוריים בכרמל ותפוצתם
איתמר טקסל: כלי חרס ייחודי מימי הביניים(?) שנתגלה על קרקעית הים התיכון מול חופי ישראל
יעקב כהנוב: הספינה ממעגן מיכאל מוצגת שוב
מאיר מלול: סיכות רכיסה לבגדים ממסופוטמיה הקדומה – שימושיהן הסמליים והמשפטיים
 תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:
רנטה רוזנטל־הגינבוטום: סקר מזבחות קרניים מהתקופה הרומית
לאה די סגני: שלושה קמעות נושאי כתובות באוסף מוזיאון הכט
הדפס