מכמנים 20

חידושים בחקר בתי הכנסת

רוני רייך: מאה שנה לפועלם של היינריך קוהל וקרל וצינגר לחקר בתי הכנסת הקדומים הצג
אהוד נצר: בית הכנסת מימי החשמונאים ביריחו
דוד עמית: בתי כנסת כפריים מימי בית שני
מרדכי אביעם: החפירה והמחקר של בתי הכנסת העתיקים בבירעם
גדעון פרסטר: האומנם מהפכה בתיארוך בתי כנסת בגליל?
חיים בן דוד: חידושים במחקר בתי הכנסת בגולן
יהושע דריי אילנה גונן וחיים בן דוד: ההיבט הטכנולוגי של חפירות בית הכנסת באֻם אל-קנאטר
זאב וייס: גלגל המזלות ומשמעותו בפסיפסי בתי הכנסת העתיקים
 תקציר בעברית של המאמר באנגלית:
* ג'ודי מגנס תיארוך בית הכנסת בכורזים
 * תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית
הדפס