מכמנים 19

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון

אפרים שטרן: צלמיות חרס פניקיות באוסף מוזיאון הכט
 תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:
וולפגנג צביקל: מקטרים מתקופת הברזל באוסף מוזיאון הכט
אלה קושניר-שטיין: שתי משקולות הלניסטיות מפניקיה באוסף מוזיאון הכט
רות א' גקסון-טל: כלים וחפצי מזכוכית, עשויים על לבה, על מוט וביציקה באוסף מוזיאון הכט
רנטה רוזנטל-הגינבוטום: מראות עופרת
 תקציר באנגלית של המאמר בעברית:
הדפס