מכמנים 16

תעשיות ומלאכות קדומות

רינה טלגם: היבטים טכניים של מלאכת הפסיפס
איתן איילון ויהושע דריי: בתי מלאכה לכלי עץ בקיסריה
גדעון הדס: חרושת העץ בימי הבית השני לאור הממצא בעין-גדי
אבי ששון: יצור סיד בכרמל - הממצא הארכיאולוגי
אורן טל, יגאל טפר, יותם טפר ואלכסנדר פאנטאלקין: מתקן קולומבריום ברחובות פרוד: מקרה מבחן לזמנם של מתקני הקולומבריה בגליל?
רבקה גרשט: אימפריאלי, לוקאלי ופרובינציאלי - הגדרתם וביטוים בפיסול הרומי שנתגלה בארץ ישראל
 תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית
יעל גורין-רוזן: תעשיית הזכוכית הקדומה בארץ-ישראל
אורית שמיר: ייצור אריגים בארץ-ישראל
רנטה רוזנטל-הגינבוטום: ריקוע על גבי ליבה, היבט טכנולוגי של תכשיטים נבטיים
הדפס