מכמנים 15

פרסום חפצים מאוסף המוזיאון

יוסף נוה: שתי מצבות קבר מצוער מאוסף מוזיאון הכט - הכתובות הארמיות
חנה כותן ויונתן פרייס: מצבת קבר דו-לשונית מצוער מאוסף מוזיאון הכט - הכתובת היוונית
נילי שופק והלמוט פיטץ: הממצאים מתקופת עמארנה מאוסף מוזיאון הכט
עזריאל זיגלמן: קסטרא או פורפיריון?
 תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית
אנדרי למר: מצבות קבורה פניקיות מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)
מיכאל הלצר: 'רב' בערים פניקיות-פוניות ובממלכת ישראל (אנגלית)
אנדרי למר: לוח ארמי מהמאה השביעית לפנה"ס מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)
פרננד דה-קרי: צלמית מהתקופה הכלקוליתית מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)
הנס גונטר בוכהולץ: כלי ברונזה מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)
 תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית:
הדפס