מכמנים 14

ציורי הקיר הקדומים שהתגלו בארץ-ישראל

עמוס קלונר: ציורי קיר מהתקופה ההלניסטית במערות הקבורה במרשה
סילביה רוזנברג: עיטורי הקיר בארמונותיו של הורדוס ביריחו ובמצדה
נעמי פורת ושמעון אילני: הרכב פיגמנטים מארמונות הורדוס ביריחו ובמצדה
גדעון פרסטר: ציורי הקיר במצדה
יוסף פורת: הציורים על קיר ההגבהה ב"אמפיתיאטרון" של הורדוס בקיסריה
טלילה מיכאלי: התכנית הציורית של הקבר הרומי במגדל אשקלון
 תקציר בעברית של המאמר באנגלית:
אירינה סגל ונעמי פורת: הרכב פיגמנטים מעכו ההלניסטית (אנגלית)
 תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית:
הדפס