מכמנים 12

לאומים וקבוצות אתניות

בנימין זאס: חותמות כתובים וייחוסם לעמי ארץ-ישראל ועבר הירדן
יצחק בית-אריה: אדומים ביהודה בסוף ימי הבית הראשון
שמעון דר: תרבותם החומרית של היטורים
 תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:
רן צדוק: האופי האתני-לשוני של האוכלוסייה דוברת השמית (למעט יהודים ושומרונים) של לבנון, ארץ-ישראל ואזורים שכנים בתקופה ההלניסטית, הרומית והביזנטית - סקירה טרומית (אנגלית)
איילת גלבוע: הערות על כלי חרס פלשתיים במוזיאון הכט (אנגלית)
מיכאל הלצר: משקולת ועליה כתובת בארמית קדומה מאוסף מוזיאון הכט (אנגלית)
 תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית:
הדפס