מכמנים 11

התרבות הפניקית

אפרים שטרן: על ראשית התפשטותם של הפניקים לאורך חופיה הצפוניים של ארץ-ישראל
משה ו' פראוסניץ: הסטרטיגרפיה והטיפולוגיה הקראמית של בתי-הקברות מראשית תקופת הברזל באכזיב
זאב הרצוג: ההתיישבות הפניקית בתל מיכל: דיון בבעיית הזיהוי של קבוצות אתניות-לאומיות על סמך הממצא הארכיאולוגי
 תקצירים בעברית של המאמרים באנגלית:
אבנר רבן: הנמלים הפניקייים בלבנט (אנגלית)
מיכאל הלצר: לעניין מוצא הענבר הארכיאולוגי של האגן המזרחי של הים התיכון (אנגלית)
כריזטוף אולינגר: חותם אחאב, מלך ישראל? (אנגלית)
דיטהלם קונרד: שני ראשי צלמיות ומקבילותיהן (אנגלית)
 תקצירים באנגלית של המאמרים בעברית:
הדפס