מכמנים 10

סופרים, בתי-ספר וספריות בעת העתיקה

 הקדמה
משה ויינפלד: הסופרים-החכמים בתקופת המקרא
אליעזר (אד) גרינשטיין: מורשת הספרות הכנענית בכתבי הסופרים העברים
נילי שצ'ופק: דמות האדם החיובי ודמות האדם השלילי בכתבי בתי-הספר המצוריים ובספרות החכמה המקראית
דוד גולן: תלמידים, מורים ושכרם בתקופה ההלניסטית
מנחם הרן: ספריות בעת העתיקה וראשיתן אצל היהודים
מנחם לוז: המסורת האנציקלופדית של אלכסנדריה וספריותיה
הדפס