מכמנים מכמנים
כתב עת מדעי, דו-לשוני (עברית/אנגלית), המשמש במה לסוגיות בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, ולפרסום חפצים נבחרים מאוסף המוזיאון.
מכמנים 1 אזל
חותמות קדומים וערכם ההיסטורי-תרבותי
מכמנים 14 
ציורי הקיר הקדומים שהתגלו בארץ-ישראל
מכמנים 2 אזל
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 15 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 3 
היבטים חדשים במחקר התקופה הכלקוליתית
מכמנים 16 
תעשיות ומלאכות קדומות
מכמנים 4 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 17 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 5 
עיורה המחודש של ארץ-ישראל בראשית האלף השני לפנה"ס
מכמנים 18 
תגליות עץ - מהחפירה למחקר ולשימור
מכמנים 6 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 19 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 7 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 20 
חידושים בחקר בתי הכנסת
מכמנים 8 
ארץ-ישראל בתקופה הביזנטית - היבטים יישוביים
מכמנים 21 
חפצים נבחרים מאוסף המוזיאון
מכמנים 9 אזל
השפעות גומלין של עמים ותרבויות במזרח הקדום
מכמנים 22 
בתי מלאכה בעולם העתיק – אמנות ואומנות
מכמנים 10 
סופרים, בתי-ספר וספריות בעת העתיקה
מכמנים 23 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 11 
התרבות הפניקית
מכמנים 24 
הים הגדול - גשר בין עמים ותרבויות
מכמנים 12 
לאומים וקבוצות אתניות
מכמנים 25 
הנבטים בנגב
מכמנים 13 
חולי ומרפא בימי קדם
מכמנים 26 חדש
המחקר הארכאו־זואולוגי

מחיר לחוברת: 35 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838