מכמנים מכמנים
כתב עת מדעי, דו-לשוני (עברית/אנגלית), המשמש במה לסוגיות בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, ולפרסום חפצים נבחרים מאוסף המוזיאון.
מכמנים 1 אזל
חותמות קדומים וערכם ההיסטורי-תרבותי
מכמנים 15 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 2 אזל
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 16 
תעשיות ומלאכות קדומות
מכמנים 3 
היבטים חדשים במחקר התקופה הכלקוליתית
מכמנים 17 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 4 אזל
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 18 
תגליות עץ - מהחפירה למחקר ולשימור
מכמנים 5 
עיורה המחודש של ארץ-ישראל בראשית האלף השני לפנה"ס
מכמנים 19 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 6 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 20 
חידושים בחקר בתי הכנסת
מכמנים 7 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 21 
חפצים נבחרים מאוסף המוזיאון
מכמנים 8 
ארץ-ישראל בתקופה הביזנטית - היבטים יישוביים
מכמנים 22 
בתי מלאכה בעולם העתיק – אמנות ואומנות
מכמנים 9 אזל
השפעות גומלין של עמים ותרבויות במזרח הקדום
מכמנים 23 
פרסום חפצים מאוסף המוזיאון
מכמנים 10 
סופרים, בתי-ספר וספריות בעת העתיקה
מכמנים 24 
הים הגדול - גשר בין עמים ותרבויות
מכמנים 11 
התרבות הפניקית
מכמנים 25 
הנבטים בנגב
מכמנים 12 
לאומים וקבוצות אתניות
מכמנים 26 
המחקר הארכאו־זואולוגי
מכמנים 13 
חולי ומרפא בימי קדם
מכמנים 27 חדש
סוסיתא ותחומה – חידושים בתום 18 שנות מחקר
מכמנים 14 
ציורי הקיר הקדומים שהתגלו בארץ-ישראל

מחיר לחוברת: 35 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838