רפאל מטר – עבודות אחרונות

אוצר: סנפורד שיימן

רפאל מטר – עבודות אחרונות
דליה לוין – מבוא
רפי מטר – העבודות האחרונות
אילת שפר – האיקונוגרפיה של מסכת רפי מטר
פאול קניאל – רפי מטר, האחד ורב הפנים
מחיר קטלוג: 25 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס