אוסוולד אדלר– צבעי שמן, צבעי מים ועבודות גרפיות

צבעי שמן, צבעי מים ועבודות גרפיות

אוצר: סנפורד שיימן

אוסוולד אדלר– צבעי שמן, צבעי מים ועבודות גרפיות
מחיר קטלוג: 25 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס