האור ביצירתו של יהושע גרוסברד

1900-1992

אוצר: סנפורד שיימן

האור ביצירתו של יהושע גרוסברד
סנפורד סיויץ שיימן – האור ביצירתו של יהושע גרוסברד
מחיר קטלוג: 15 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס