מרדכי מורה – עבודות באישון לילה

עבודות באישון לילה

אוצר: סנפורד שיימן

מרדכי מורה – עבודות באישון לילה
סנפורד סיויץ שיימן – עבודות באישון לילה—תהלוכות, מטורפים וגמד זעום פנים
 כרונולוגיה
מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס