חוכמת העצמות העתיקות

המחקר הארכאו-זואולוגי

חוכמת העצמות העתיקות
עפרה גורי-רימון: פתח דבר
גיא בר-עוז, ליאור וייסברוד, רועי שפיר: המחקר הארכאו-זואולוגי
בקר 
כלבים 
סוסים 
עופות 
דגים 
נחשים ולטאות 
רכיכות 
חיפושית 
מכרסמים 
כלי עצם 
קרניים 
ביצים 
אסטרגלים 
אריות ונמרים 
עצמות עז וכבש 
מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס