בין אתוס למיתוס

יונתן גולד | אסי משולם

בין אתוס למיתוס
עפרה גורי-רימון: פתח דבר
סורין הלר: בין אתוס למיתוס
יונתן גולד – ציונים ביוגרפיים 
אסי משולם – ציונים ביוגרפיים 
מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס