מתוך הבית – רחל שביט בנטואיץ

ציורים ורישומים

מתוך הבית – רחל שביט בנטואיץ
 פתח דבר
אירית מילר: מתוך הבית
אגי משעול: הבית שממול, אור וצל
 ציונים ביוגרפיים
מחיר קטלוג: 40 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס