שושנה הימן - רטרוספקטיבה

שושנה הימן - רטרוספקטיבה
אבישי אייל: פתח דבר
גדעון עפרת: שושנה הימן - עקודה במדבר
טלי תמיר: על קינה ומוות ביצירתה של שושנה הימן
שיר מלר-ימגוצ'י: מסע הרוח - משאת הנפש
ציוני דרך בחייה של שושנה הימן 
מחיר קטלוג: 40 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס