אבנר כץ | אצטרובלים

אבנר כץ | אצטרובלים
אהרון בן-זאב: פתח דבר
אבישי אייל: פחד וגעגועים ביצירתו של אבנר כץ
 ציונים ביוגרפיים
 ביבליוגרפיה נבחרת
 רשימת העבודות
 קטלוג
מחיר קטלוג: 40 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס