המרד הגדול בגליל

אוצרת: עפרה רימון

המרד הגדול בגליל
עפרה רימון: פתח דבר הצג
אוריאל רפפורט: המרד הגדול – סקירה כללית הצג
ג'ק פסטור: הישוב היהודי בגליל – היבטים אתניים, חברתיים וכלכלים הצג
חיים בן דוד: האם היו 204 ישובים בתחום הגליל בימי יוסף בן מתתיהו?
זאב וייס: ציפורי – פני היישוב היהודי ערב המרד הגדול ברומאים לאור תיאוריו של יוסף בן מתתיהו והממצא הארכאולוגי
רפי פרנקל: תירוש דגן ויצהר – מתקנים לעיבוד מזון בגליל במאה הא' לסה"נ
עפרה רימון: קהילת היהודים־נוצרים בגליל בתקופה שלאחר ישו הצג
יובל שחר: היבטים משווים בין הגליל ליהודה במלחמת החורבן
מרדכי אביעם: היישובים המבוצרים של יוסף בן מתתיהו בגליל לקראת המרד ובמהלכו, ומשמעותם על רקע ממצאי חפירות יודפת וגמלא
דני שיאון: ''עיר מקלט'' – העדות הארכאולוגית למרד הגדול בגמלא
פנינה שטרן: יוסטוס איש טבריה והמרד הגדול
עמוס קלונר, בועז זיסו, יובל שחר: מערכות המסתור בארץ־ישראל
ישראל שצמן: אספסיאנוס וכיבוש הגליל – תפקודו של המצביא הרומי במלחמה
גיא שטיבל: "Miles Gloriosus"? – קווים לדמותו של הלגיונר הרומי
מחיר קטלוג: 90 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס