אוסף מוזיאון הכט כרך ב

חותמות שמיים-מערביים, מאות שמינית-שישית לפנה"ס

נחמן אביגד, מיכאל הלצר, אנדרי למר

אוסף מוזיאון הכט כרך ב
עפרה גורי-רמון – פתח דבר
ד"ר ראובן הכט – מילים לזכרו של פרופ' נחמן אביגד
פרופ' יוסף נוה – על אוסף החותמות של מוזיאון הכט
 חותמות עבריים
 חותמות פניקיים
 חותמות ארמיים
 חותם ארמי או עמוני
 חותמות עמוניים
 חותמות מואביים
 חותם מואבי או אדומי
 חותמות עם כתב בלתי מזוהה
 חותמות עם סימנים דמויי כתב
 ביבליוגרפיה
 מפתחות
 מילון מונחים
מחיר קטלוג: 200 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס