"פרצה טהרה בישראל" – כלי האבן בשלהי ימי בית שני

אוצרת: עפרה רימון


עפרה רימון – פתח דבר
יצחק מגן – תעשיית כלי האבן בתקופת בית שני
ל"י רחמני – הגלוסקמות היהודיות
מחיר קטלוג: 50 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס