אוסף מוזיאון הכט כרך א

אמצעי תשלום קדומים, משקלות ומטבעות

יעקב משורר

אוסף מוזיאון הכט  כרך א
בנימין מזר – האוסף והאספן
עפרה גורי-רמון – פתח דבר
יעקב משורר – הקדמה
אמצעי תשלום קדומים 
 מבוא
 מטילי מתכת כאמצעי תשלום
משקלות 
 מבוא
 משקלות ששמו לשקילת אמצעי התשלום
 משקלות אבן מיהודה מן התקופה הישראלית ב'
 משקלות מן התקופות ההלניסטית והרומית
מטבעות 
 מבוא
 התקופה הפרסית – פרס, יוון, פניקיה, עזה וקרתגו
 מטבעות היהודים
 מטבעות מראשית התקופה ההלניסטית
 מטבעות שנטבעו בירושלים תחת שלטון בית תלמי
 מטבעות תחת שלטון בית סלווקום
 מטבעות החשמונאים
 מטבעות בית הורדוס
 מטבעות נציבי רומא ביהודה
 מטבעות מלחמת היהודים ברומאים
 מטבעות יהודה השבויה והאדמיניסטראציה הרומית ביהודה בין מלחמת היהודים ומלחמת בר-כוכבא
 מטבעות בר-כוכבא
 מטבעות ערי ארץ-ישראל
 שונות
 מטמונים
מחיר קטלוג: 200 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס