נחום גוטמן – ימים רבים

אוצרות: בתיה באר ואורית גרוסמן

נחום גוטמן – ימים רבים
יואב דגון – תערוכת ציורי הים
גדעון עפרת – ויהי בים ההוא
בתיה באר – כחולים וצהובים: נחום גוטמן – הילד, האמן והים
מחיר קטלוג: 40 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס