ציירים יהודים באסכולת פריס

אוצרת: אסתר לוינגר

ציירים יהודים באסכולת פריס
אסתר לוינגר – אמנים יהודים בצרפת בין שתי המלחמות
מחיר קטלוג: 15 ₪
למחיר יש להוסיף דמי טיפול ומשלוח שיקבעו בהתאם להזמנה, לאחר בירור בטלפון: 04-8240308
יש לשלוח המחאה לפקודת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה
לכתובת: מוזיאון הכט, אוניברסיטת חיפה | שדרות אבא חושי 199 הר הכרמל חיפה 3498838
הדפס